Вкуси България със SlowTours.bg

Забраняват нелоялните търговски практики към малките фермери

0

Забрана на нелоялните търговски практики, които големите търговски вериги нерядко прилагат към своите доставчици, предвиждат поправките в Закона за защита на конкуренцията, публикувани за обществено обсъждане.

Нелоялните практики често пъти са забавяния в сроковете на плащане, връщане на непродадената стока, без да е заплатена, ограничен достъп до пазара, едностранни промени или промени със задна дата на договорните условия, внезапно и неоправдано прекратяване на договор, нелоялно прехвърляне на търговски риск и прехвърляне на разходи за транспорт и съхраняване на доставчиците, които са в ущърб най-вече на малките фермери и производители на храни.

Още през 2018 г. евродепутатите от Комисията по земеделие вкараха в черен списък основните нелоялни търговски практики, които ритейлърите прилагат към производителите на храни и особено към малките фермери.

Какво включва черният списък на нелоялни търговски практики?

  • плащания, извършени в срок по-голям от 30 дни за нетрайни селскостопански и хранителни продукти;
  • едностранно анулиране на поръчка на нетрайни продукти в срок по-кратък от 30 дни от договорената дата, а за продукти с кратък срок на съхранение – 14-дневен срок на предизвестие;
  • когато купувач откаже да попише писмен договор с доставчика, който съгласно новите правила ще има право да го изиска, или откаже да предостави на доставчика достатъчно подробни условия на доставка;
  • когато купувачът сподели или злоупотреби с конфиденциална информация, свързана с условията на доставка. то да изисква от доставчика да заличи разликата.

Други мерки са да няма продажби под себестойността, освен ако не е съгласувано, а условията на споразумението за доставка да не са резултат от икономическата зависимост на доставчика от купувача. Така С Директива (ЕС) 2019/633 за пръв път на ниво ЕС се установи хармонизирана защита на доставчиците на хранителни и селскостопански стоки, като се регламентира минимален списък на забранените нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на храни.

В България досега нелоялните търговски практики не бяха забранени

В България обаче този въпрос се поставя за пръв път на законова основа. Сред допълнителните мерки, които са залегнали в законопроекта, са:

  • връщането от купувача на доставчика на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им;
  • таксуване от страна на купувача към доставчика с плащане като условие складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или за предлагането на пазара на такива продукти;
  • искане от купувача доставчикът да заплати разходите за намалени цени в рамките на промоция, разходите за реклама на продуктите и др.

При установено нарушение на абсолютните или условните забрани, законопроектът предвижда до 5% санкция на база оборота на предприятието нарушител за предходната финансова година. Поправките са публикувани за обществено обсъждане до 20 януари, а след това се очаква да бъдат гласувани в Парламента.

Споделете.

Коментирайте

Close