Загубите на води у нас са над половината от подадените количества

0

На фона на безводието в страната и изпразнените язовири, МОСВ оповести стряскащи данни за загубите на вода у нас за 2018 г. Те се оценяват на 499 милиона кубика през 2018 г., което е 56,4% от подадената вода, сочат данните от новия Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България, приет днес на заседание на Министерския съвет.

Най-много – над 85%, са загубите при транспортирането на водата, вследствие на течове и изпарения. През 2018 г. те се оценяват на 425,6 млн. куб. метра.

Над 3995 млн. м³ вода отиват в индустриалния сектор

С най-голям дял е водата, използвана в индустриалния сектор – 88%, или 3995 млн. м³. Над 90 на сто от тях са води за охлаждане в енергетиката. На второ място по потребление е преработващата промишленост (225 млн.м3), като с по-значими обеми са дейностите производството на кокс, рафинирани нефтопродукти, химични продукти, лекарствени вещества и продукти, производството на хранителни продукти, напитки и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон.

Основно оризищата гълтат вода за напояване в земеделието

Използваната вода от сектор селско, горско и рибно стопанство съставлява средногодишно около 6.8% от общото водоползване или 312 млн. м³ през 2018 г. Равнището се определя основно от търсенето на вода за напояване, което зависи от вида на културите, засетите площи, както и от климатичните фактори. През 2018 г. за напояване са били използвани 258 млн. м³, основно за оризища. И други икономически сектори ползват вода за напояване на земеделски култури, с което общото количество през 2018 г. достига 291 млн. м³.

Преработените от ВЕЦ-овете води растат главоломно – ръстът е над 45%

За производството на хидроенергия (ВЕЦ) през 2018 г. са преработени допълнително около 26 млрд. м³ сурови води или с 45.2% повече спрямо 2017 година. За сравнение, преработените количества през относително сухата 2011 г. са два пъти по-малко спрямо тези през 2018 г. Още през 2018 г. има ясни сигнали, че недостиг на вода може да възникне в регионите със слаби валежи, голяма гъстота на населението, водоемки промишлени производства, съчетани със специфични природогеографски особености.

Президентът Радев: има риск от системен проблем с водоснабдяването

Държавният глава Румен Радев призова да не се допуска водоснабдяването да се превърне в системен проблем на България. “Севлиево е на ограничителен режим на водата, а от три месеца снабдяването с вода на редица населени места в общината се осъществява чрез водоноски”, сигнализираха на среща с президента представители на Сдружение “Граждани за Севлиево”.

Има реална опасност водоснабдяването да се превърне от инцидентен в системен проблем за страната ни и случилото се с Перник да се повтори не само в Севлиево, а и в Добрич, Шумен и в градовете и селата по Черноморието, заяви Румен Радев и добави, че президентската институция ще остане ангажирана с този въпрос. По думите на държавния глава, “огромните средства, които се заделят за управлението на водите, следва да водят и до очакваните от обществото резултати”.

Споделете.

Коментирайте

Close