Вкуси България със SlowTours.bg

Започва преброяването на земеделските стопанства в страната

0

Преброяването на земеделските стопанства в страната започва на 1 септември и ще продължи до 18 декември 2020 г. Целта е да се събере изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството.

Преброяването ще се проведе на два етапа – първият ще е онлайн и ще обхване периода до 18 септември, а вторият – от 19 септември до 18 декември 2020 г., когато стопаните ще бъдат интервюирани от анкетьори. Първият етап ще се извършва онлайн чрез предоставяне на данни от земеделските стопани с помощта на уеб базирано приложение и попълване на електронен въпросник. След 31 август 2020 г. ще получат линк на посочената в заявката електронна поща за достъп до системата.

Вторият етап ще обхване периода от 19 септември до 18 декември 2020 г. По време на него данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Анкетирането ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Ще бъдат анкетирани всички стопанства, които до 18 септември не са попълнили онлайн анкетната си карта.

Анкетьорите ще имат възможност да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за стопанина време. Те ще могат да оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение.

От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и данни, налични в административните регистри. На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. Допълнителни въпроси за преброяването могат да се изпращат по електронната поща на адрес: [email protected] government.bg.

Споделете.

Коментирайте

Close