Вкуси България със SlowTours.bg

Защо кооперативи – контекстът на Нова Зеландия

0

Първите кооперативи се развиват в резултат от експлоатацията на работници по време на индустриалната революция

Като отчитаме как водата, вятърът и земният релеф играят роля за дъжда, как дъждът изхранва растителността и как дърветата влияят върху климатичните условия, е ясно, че кооперирането е неразделна част от природата и е в основата на цялото ни съществуване. От тази перспектива, не е изненада, че най-голямата неправителствена организация в света е Международният кооперативен алианс (ICA), представящ 237 национални и интернационални организации и повече от 700 милиона членове.

Коорперативите позволяват на доброволните си членове да притежават и съвместно да си поделят печалбата. Не е изненадващо, че първите кооперативи се развиват в резултат от експлоатацията на работници по време на индустриалната революция. В Англия те започват с Рочдейлските пионери в Тоад Лейн, Рочдейл, а на континента те съществуват 200 години по-рано, още от времето на Френската революция.

Днес международното кооперативно движение може да се похвали с много успехи. Според National Cooperative Business Association, само в САЩ има 47 000 кооператива, които обслужват 100 милиона души, или 40% от населението.

В САЩ има 47 000 кооператива, в Швеция те контролират 99 на сто от производството в млечния сектор

Кооперативите контролират 99% от производството на млечни продукти в Швеция, 95 процента от оризовото производство в Япония, 75% от житните и маслодайни култури в западна Канада и 60% от винената индустрия на Италия. Някои от огромните банки в Европа са кооперативно притежавани или организирани, включително гиганти като немската DG Bank, холандската Rabobank , френската Credit Agricole. Почти 100% от японските рибари са кооперативно организирани.

Идеологическият климат на Нова Зеландия е до голяма степен неотзивчив за развитието на кооперативите, въпреки факта, че условията на висока безработица обикновено се разглежда като благоприятна за създаването на кооперации.

Въпреки липсата на подкрепа, кооперативите са разпространени в селскостопанския сектор на Нова Зеландия, като почти всички от 70 000 земеделски производители в страната принадлежат към най-малко един кооператив. В The New Zealand Agricultural Cooperative Association членуват 49 кооператива, включително и 16 кооперации в сферата на млечната промишленост. Общият оборот на членовете на кооперативите надвишава $10 млрд.,  акционерите надхвърлят 277 000, а организациите членки наемат на работа хиляди новозеландци.

Кооперативите в Нова Зеландия се развиват въпреки липсата на правителствена агенция за насърчаване на кооперативното предприемачество. Други трудности, срещани от кооперациите тук, са неотдавнашното оттегляне на данъчните облекчения и непрекъснатата борба за запазване на кооперативното законодателство.

В Испания стимулират кооперативите с по-ниски данъчни ставки

Това контрастира с опита на много други страни. Френското право например благоприятства кооперативите и ги стимулира чрез различни обучения, а в Испания кооперативите плащат по-ниски данъчни ставки.

Кооперативите са базирани на принципа на увеличение на приходите и благоденствие за всички членове. Те помагат и за обединяването на общество като подпомагат осъзнаването на взаимната зависимост. Традиционно, кооперативите са били създадени от репресивни икономически обстоятелства. Но днес те имат съвсем други функции. Кои са положителните черти на кооперативите? Това са пазарната и ценова система, възможността на гражданите да участват в свободното предприемачество, стимулите за продуктивни усилия, конкуренция, за да се произведат най-добрите продукти.

Ключова негативна черта на кооперативите е склонността да се разделя обществото. Дефицитът на капитал води до неравенство при приходите и облагите. С това неравенство директно се конфронтира Прогресивната теория на усвояването на Саркар, който смята, че на фона на ограничени ресурси и една икономическа система, позволяваща неограничено натрупване, се стига до това едни да живеят в лукс, а други да тънат в бедност и глад. Той признава, че изборът между една система, която разделя или такава, която обединява, по същество е морален въпрос.

Кооперативите се финансират с лизинг, със собствен капитал или от външни инвеститори

Моделът на Саркар предполага , че вместо да се допуска икономическият контрол да е прогресивно централизиран с концентрирано облагодетелстване на малцина, икономиката има нужда от децентрализиране. Кооперативите предлагат начин за създаване на такава система на микроикономическо ниво. Някои икономисти дори смятат, че кооперативите ефективно ще се обърнат към работниците, които контролират капитала, като им дадат възможност да бъдат преди печалбата.

Кооперативите могат да бъдат разграничени на два типа – организирани около колективното използване на капитала, от една страна, или труда, от друга. Повечето от кооперативите в Нова Зеландия са от първия тип, с акционери, които инвестират средства и създават услуга за получаване на обща финансова възвръщаемост.

Според Пъркинс от Cornell University, кооперативите могат да се финансират по три основни начина- лизинг от държавни или частни холдингови дружества, самофинансиране и финансиране от външни инвеститори.

Maria-Atanasova

Мария Атанасова

Превод от английски: Мария Атанасова
Стажант-преводач в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close