Browsing: Овощарство

До 31 декември 2021 г. кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Доказването на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци започва от 1 декември. Ще се приемат документи от земеделски производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство за Кампания 2021. Внасянето на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ-пипер, СЗ-МЗДП и СЗо се извършва в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.

Европейската комисия прие извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Те включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост.

Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г.