Разглеждате: Овощарство

Зеленчукопроизводство Оранжерийни краставици

Организациите на производители кандидатстват за финансиране на нови програми

Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г.

1 2 3 8