Browsing: Зърнопроизводство

Русия планира да отглежда пшеница в Арктика и да снабдява света. Страната вече е най-големият междунороден износител на жито, но изменението на климата може допълнително да засили позициите й на зърнения пазар.

Азотното торене има полза, само ако е направено навреме, в необходимите дози и според изискванията. Азотът влияе силно върху растежа на растенията, състава на белтъчините и качеството на продукцията. Необходимостта от азотно торене се определя въз основа на запасеността на почвата с минерален азот (чрез анализ на почвени проби – една за 240 дка) и нуждите на културата.

80 на сто от фермите с до 10 декара земя са изчезнали от картата на България за последните десет години. Свиването е по всички показатели, като 64 на сто от всички стопанства вече са затворени.

Производителите на зърно у нас изпращат успешна година с добри резултати от жътвата. Добитата пшеница през 2021 г. е с 52 % повече от предходната година, която беше изпълнена с редица проблеми в зърнопроизводството.