Разглеждате: Зеленчукопроизводство

Зеленчукопроизводство Субсидии за плодове

ЕК с извънредни мерки за секторите плодове, зеленчуци, лозя и вино

Европейската комисия прие извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Те включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост.

Зеленчукопроизводство Оранжерийни краставици

Организациите на производители кандидатстват за финансиране на нови програми

Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г.

1 2 3 11