Browsing: За градинаря

Обикновената или т. нар. тютюнева мозайка се среща най-често от всички вирусни болести по доматите. В по-големи размери се наблюдава в оранжериите, където много често към края на вегетацията са заразени всички растения. 

Естрагонът, наричан още тарос, е многогодишно растение от сем. Сложноцветни. У нас не е широко разпространен, но в други страни, особено във Франция и Закавказието, той е неотменна подправка.  Използва се в цяла Европа, Русия, Африка и Северна Америка.

Азотното торене има полза, само ако е направено навреме, в необходимите дози и според изискванията. Азотът влияе силно върху растежа на растенията, състава на белтъчините и качеството на продукцията. Необходимостта от азотно торене се определя въз основа на запасеността на почвата с минерален азот (чрез анализ на почвени проби – една за 240 дка) и нуждите на културата.

Поповото прасе е повсеместно разпространен неприятел у нас. Този факт е обясним, като се има предвид, че в личните стопанства се отглеждат разнообразни зеленчукови култури, при които се използва по-голямо количество оборски тор.