Разглеждате: Бизнес Новини

Бизнес Новини Преработка на земеделска продукция

Отварят пак приема на проекти по подмярка 4.2 за инвестиции в агросектора

До 15 октомври 2021 г. ще бъде открит новият прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Бизнес Новини Георги Събев, Планински продукт

Схеми за качество ще насърчават производството на храни „Планински продукт“

Производството на храни с означение „Планински продукт“ ще бъде насърчавано чрез прилагането на схеми за качество, предвидени в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. 

1 2 3 47