Разглеждате: Новини

Зеленчукопроизводство Субсидии за плодове

ЕК с извънредни мерки за секторите плодове, зеленчуци, лозя и вино

Европейската комисия прие извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Те включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост.

Бизнес Новини Сезонни работници

Българското селско стопанство ще предлага все по-малко работни места

Българското селско стопанство ще предлага все по-малко работни места. Работодателите в сектора не само не планират да наемат нови хора, но се очаква свиване на пазара на труда с 2% в следващата половин година.

1 2 3 4 289