Caryx

Преведоха близо 44 млн. лева за преструктуриране на лозя

0

Фонд „Земеделие“ преведе над 43,5 млн. лева на лозарите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Платените субсидии покриват 75% от направените разходи по 221 проекта на лозари, поели ангажимент да разширят стопанствата си.

Бюджетът по мярката за тази финансова година е в размер на над 50,254 млн. лева, което означава, че 86.70% от средствата са усвоени.

Мярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята. Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close