Вкуси България със SlowTours.bg

Субсидиите за хуманно отношение към птиците може да продължат до 2027 г.

0

Работим по пренотифициране на държавната помощ за хуманно отношение към птиците за нов 5 годишен период след 2022 г. Това каза министърът на земеделието проф. д-р Христо Бозуков по време на среща с представители на Асоциацията на промишленото птицевъдство.

Той уточни, че това ще бъде възможно веднага след приемане на законодателство на ниво ЕС. Продължаването на схемата е по искане на бранша, поради влошената в световен мащаб обстановка. „По Ваше искане са променени и указанията по схемата за държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици. По този начин ще бъде признавано клане на птици в кланици в трети страни и такива от ЕС“, отбеляза министър Бозуков.

Във връзка с подпомагане изхранването на животните за производствени цели, земеделският министър посочи, че ще бъде изпратено писмо до ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“. Целта е да бъдат проучени възможностите за отпускане на пшеница и царевица за производителите-животновъди. Браншовиците настояват за възможност, чрез която да заплащат зърното по цени на жътва към този момент. Според тях, количествата могат да се предлагат на търгове през Софийска стокова борса чрез критерии за допустимост на кандидатите.

Предложение на бранша е и да бъдат отпуснати безлихвени кредити за оборотни средства или за фуражи, които да бъдат предоставени от Държавен фонд „Земеделие“, Българска банка за развитие или друга финансова институция. Професор Бозуков обясни, че Министерството на икономиката вече е промотирало нова Гаранционна схема, която дава възможност за отпускане на необезпечени заеми за оборотно финансиране на малки и средни фирми в размер до 70% от приходите им през 2019 или 2020 г.

Междувременно ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. на 205 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 28 май средства, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 5,8 млн. лв., изплатени на общо 581 земеделски стопани. Мярката има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане.

Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни. Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки.

Споделете.

Коментирайте

Close