Kinto

Животновъдите получиха по 7 лв. за крави и 3,73 за овце

0

Изплатиха 6,16 млн. лв. на 14 902 животновъда, които отглеждат млечни крави или биволици, месодайни крави, овце-майки и кози-майки. Средствата са преведени по държавна помощ de minimis. Тя се предоставя на регистрирани по Наредба 3 стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен така:

• за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв./ животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв./ животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3,73 лв./животно.

На подпомагане по помощта подлежат фермери, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017 и са спазили условието за поддържане на брой животни.

Споделете.

Коментирайте

Close