Вкуси България със SlowTours.bg

“Биовет” обяви есенна промоция за обезпаразитяване и ваксинация на овце

0

Есенна промоция за обезпаразитяване и ваксинация на овце обяви от 15 август до 31 декември 2019 г. компанията за ветеринарни продукти “Биовет” АД. При покупката на обезпаразитяващи продукти на “Биовет” АД в комплект с ваксина “Полиовин” (Poliovin) получавате допълнителна отстъпка от 10%, обясниха от дружеството.

Продукти за обезпаразитяване

“АБАНТЕЛ” 520 mg болус
Абамектин, Клозантел натрий
При фасциолоза, нематодози; естроза, мелофагоза, краста и при инвазии с пасищни кърлежи при Овце.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се прилага перорално с апликатор през пролетта (преди излизане на животните на паша) и през есента.
Дозировка: По един болус на 50 кg телесна маса, при цистокаулоза и мюлериоза по 2 болуса на 50 кg телесна маса.

“БУЛМЕКТИН” 0.2% гранули за перорално приложение
За лечение на стомашно-чревни и белодробни нематодози (хемонхози, остертагиози, трихостронгилидози, коопериози, езофагостомози, нематодирози, стронгилоидози, хаберциози, трихурози, гайгериози); при инвазия от пасищни кърлежи, при мелофагоза и естроза.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Начин на приложение: Продуктът трябва да се прибавя към малки количества фураж за пряка консумация от отделните животни. За третиране на групи животни, използвайтe Булмектин 0.2% премикс за медикаментозен фураж, вложен от упълномощен фуражопроизводител. Третираните животни трябва да бъдат разделени и лекувани индивидуално. Необходимото количество продукт трябва да бъде добре смесено с дневната дажба за всяко отделно животно. Фуражът, съдържащ гранулите за перорално приложение, трябва да бъде даван на един прием през препоръчвания период.

Дозировка: Овце – 1.0 g от” Булмектин” 0.2% на 10 kg т.м.; Овце (при краста) – 2.0 g от “Булмектин” 0.2% на 10 kg т.м.

Забележка: При краста и естроза при овце продуктът се прилага двукратно през 7-10 дни.
Третираното животно трябва да бъде претеглено и да бъде определено приблизителното количество фураж, което животното ще консумира. Точното количество продукт трябва да бъде добавено към приблизителното количество дневна дажба за всяко животно в бака или обикновен съд и да бъде добре размесено. Продуктът трябва да се смесва само със сух непелетизиран фураж.

“ЕНДЕКТОВЕТ” 1% инжекционен разтвор
За лечение и контрол на паразитози при овце, предизвикани от следните паразити:
Стомашно-чревни нематоди (възрастни и L4): Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei(L4), Cooperia oncophora, Oesophagostomum venulosum (възрастни), Nematodirus spp;
Белодробни нематоди (възрастни): Dictyocaulus filaria.
Крастни кърлежи: Psoroptes ovis.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Овце – интрамускулно в областта на врата или рамото.
Дозировка: Овце – 200 μg дорамектин/kg телесна маса или 1 mL ЕНДЕКТОВЕТ/ 50 kg телесна маса.

“ПАНДЕКС” 1% инжекционен разтвор
Овце и кози – при стомашно-чревни и белодробни нематодози (остертагиози, хемонхози, трихостронгилидози, коопериози, езофагостомози, стронгилоидози, хаберциози, трихурози, гайгериози, диктиокаулози); при инвазия с инсекти и акари (въшки, мелофаги, пасищни кърлежи, крастни кърлежи, псороптесови и хриоптесови); при естроза.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Начин на приложение: За подкожно прилагане. Да не се прилага интрамускулно или интравенозно! Дозировка:
Овце и кози – 200 μg/kg телесна маса.
Телесна маса (kg) 25 50 75
Обем на дозата (ml) 0.5 1.0 1.5

Ваксина “ПОЛИОВИН”
За активна имунизация на овце и кози срещу инфекции, причинени от Clostridium perfringens, тип A, C и D, Clostridium septicum, Clostridium novyi тип B, Fusobacterium nechrophorum, Staphylococcus aureus и Arcanobacterium pyogenes.
Начало на имунитета: най-малко 14 дни след реваксинацията. Продължителност на имунитета: най-малко 1 година.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозата на ваксината е 2 ml на животно, независимо от възрастта, телесната маса или породата. Ваксината се прилага строго подкожно в колянната гънка, областта на врата или в гръдната област зад плешката при спазване принципите на асептика и антисептика (кожата в мястото на инжектиране трябва да е чиста и суха за да се избегне възможността за инфектиране).
Първоначална ваксинация: прилагане на две дози през интервал от 3 седмици (21 дни).
Бустерна ваксинация: прилагане на една доза годишно.

За повече подробности се обръщайте към търговските представители на “Биовет” АД:

Търговски представител Южна България
Д-р Иванка Куртева – GSM 0876682419
Търговски представител Северна България
Д-р Марин Бижев – GSM 0887223685
Търговски представител Северозападна България
Д-р Ангел Мавровски – GSM 0885503700

Споделете.

Коментирайте

Close