Вкуси България със SlowTours.bg

Идва третият транш с ваксини срещу нодуларен дерматит

0

Доставката на третия транш от 100 хиляди ваксини срещу заболяването заразен нодуларен дерматит ще бъде доставена по-рано. Очаква се това да стане следващата седмица, вместо в края на месец юни. Така ще бъдат имунизирани всички възприемчиви животни в Южна България, стана ясно на провелата се в сградата на Министерството на земеделието и храните среща между заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров, представители на Българска агенция по безопасност на храните и ветеринарномедицинските научни среди – Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора, Факултета ветеринарна медицина към Лесотехническия университет София, Центъра за оценка на риска, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.

Ваксините от втория транш от 175 хиляди дози ваксини срещу заразен нодуларен дерматит е поставен почти на 100%. Мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта трябва да бъдат детайлизирани на ниво Европейски съюз и Европейската комисия да предприеме действия, които да са по-ефективни и с минимална загуба за фермерите и страните-членки. Ветеринарномедицинските научни среди подкрепят действията на МЗХ и БАБХ за справяне със заболяването и ще изготвят становище, с което аргументирано да подкрепят Държавата пред ЕК.

Миналата седмица, по време на среща на министърът на земеделието и храните Десислава Танева в рамките на участието й на Съвета на министрите в Брюксел с комисаря по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андриукайтис, България поиска Европейската комисия да излезе със специално решение относно мерките за справяне с болестта заразен нодуларен дерматит. Двамата се обединиха около необходимостта за провеждане на предложения от страна на България дебат в научната общност относно заболяването, като комисар Андриукайтис прие предложението наши представители на научните среди да вземат участие на инициирания дебат в ЕК.

Споделете.

Коментирайте

Close