Вкуси България със SlowTours.bg

Изплащат помощта за хуманно отношение към свине майки

0

Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към свине майки. В срока за прием по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” бяха подадени 88 заявления за отглеждане на свине майки. Изплатеният размер на помощта, която получават свиневъдите за поети ангажименти за хуманно отношение към свине майки, към момента е 2 379 112 лева.

Максималният интензитет на помощта за отглеждане по схемата за хуманно отношение е на годишна база.
Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Средствата се предоставят на земеделски стопани, които доброволно прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

Споделете.

Коментирайте

Close