Компенсират стопаните за щети от природни бедствия с 3,5 млн. лева

0

Фонд “Земеделие” разпределя 3,43 млн. лева компенсации на стопаните за щети от измръзване, суша, слана, буря, порои с ураганен вятър, наводнение и градушки през 2017 г.

Досегашната практика бе обезщетенията за природни бедствия, настъпили през годината, да се изплащат следващата, за да могат да се обхванат всички събития. Предвид тежката година и големия обем поразени площи ДФЗ реши на този етап да се изплатят компенсации за следните култури:

• Овощни и зеленчукови култури, картофи, лозя;
• Царевица за зърно, царевица за силаж и захарна царевица, грах за зърно и градински грах;
• Други фуражни култури – овес, фий, люцерна, смес едногодишни;
• Зърнено-бобови култури – фасул полски, леща, нахут;
• Медицински и ароматни култури, тютюн и коноп.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2017 г., вследствие на природни бедствия. Условията на помощта налагат компенсациите да не надвишават 80% от производствените разходи. Съгласно схемата, подпомагането се намалява с 50% в случаите, когато земеделските стопани нямат сключена застраховка. Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. Предстои ДФ „Земеделие” да изготви указанията за прилагане на помощта.

Фондът взе решение 667 127 лв. да бъдат изплатени допълнително за зимните пръскания на трайните насаждения. Общият ресурс по схемата за 2017 г. се увеличава от 4 000 000 лв. на 4 667 127 лв. По този начин за есенния етап на помощта са осигурени 1 300 000 лв. Целта на помощта е да се ограничат загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди и малини, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата при овощни видове, ягоди и малини за зимни пръскания. Тя покрива до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата.

Срокът за подаване на заявления за помощта е от 16 до 31 октомври 2017 г. До 17 ноември 2017 г. ще се отчитат и проверяват представяните документи. Средствата ще бъдат изплатени до 08 декември 2017 г.

Споделете.

Коментирайте

Close