Caryx

Компенсират животновъди и пчелари за щети от бедствия

0

Животновъди и пчелари ще бъдат компенсирани за унищожени кошери и селскостопански животни по време на природни бедствия.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 31 453 лв. финансов ресурс за 2018 г. по Схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия“, настъпили през 2017 г.

Финансова подкрепа ще получат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които имат издадени констативни протоколи за щетите. Те не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.

По линия на схемата, обезщетенията са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. и на чистопородни разплодни животни, отводки и кошери, на базата на данни от Системата за агропазарна информация.

Заявления за подпомагане по схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 26 март до 10 април 2018 г. Средствата ще бъдат изплатени до 25 април 2018 г.

Животновъдите от Бургаско ще получат обезщетение по de minimis

34 117 лв.,по линия на минимална помощ de minimis ще получат стопани от област Бургас, които не са получили обезщетения за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. В края на миналата година те получиха по de minimis 46 000 лв.

Допълнителната помощ се разпределя на база определени цени в Системата за агропазарна информация (САПИ) и от лицензирани оценители:

• за кокошка – 7,00 лв;
• за пуйка – 6,00 лв.;
• за заек – 12, 00 лв.;
• за прасе – 105,00 лв;
• за един населен пчелен кошер – 191 лв.

Собствениците на загинали от наводненията животни от област Бургас, които не са получили обезщетения през 2017 г., могат да подават заявления в Общинските служби „Земеделие“ или в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ от 19 до 30 март 2018 г. Помощта ще бъде преведена до 16 април 2018 г.

Общият размер на подкрепата по de minimis на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.)

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close