Вкуси България със SlowTours.bg

Организациите на производители кандидатстват за финансиране на нови програми

0

Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г.

Допустимите кандидати трябва да са признати като организации от Министерство на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №11/2007 г. Друго изискване, на което бенефициентите следва да отговарят, е да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма. Максималната продължителност на оперативните програми, одобрени след 2020 г., е три години.

Оперативният фонд се създава за изпълнение на оперативната програма. Той се финансира от парични вноски от членовете на организацията на производителите и от финансовата помощ от ЕС. За размера на финансовата помощ ЕС не е определил максимален бюджет.

Подпомагането от ЕС е обвързано както с размера на заложените в оперативната програма инвестиции и дейности, така и със стойността на реализираната на пазара продукция от организацията на производители на плодове и зеленчуци през избран от организацията референтен период. Със заявлението може да се кандидатства и за съфинансиране с национални средства.

Общите цели, които се поставят в оперативните програми, трябва да са насочени към подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на привлекателността на членството в организации на производители и поддържане и защита на околната среда. Всички инвестиции, разходи и дейности, предвидени в оперативната програма, следва да са насочени към постигане на поставените цели.

Споделете.

Коментирайте

Close