Вкуси България със SlowTours.bg

Осигуриха още 800 хиляди лева субсидии за пчелни майки и отводки

0

Допълнителен бюджет от 800 000 лева е осигурен за всички подадени заявления за пчелни майки и отводки по Националната програма по пчеларство. Парите идват чрез прехвърляне на сумата от мерки А, Б, В и Е към мярка Г, която подкрепя лаборатории, извършващи физикохимичен анализ на пчелен мед и мярка Д – подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността.

Преразпределението на бюджета за 2018 г. между мерките и дейностите дава възможност да се одобрят всички подадени заявления за подпомагане за закупуване на отводки и пчелни майки. Списъкът на класираните кандидати е публикуван на електронната страница на ДФЗ.

Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство в областните дирекции на ДФ „Земеделие” във всички 28 административни области на страната.

Споделете.

Коментирайте

Close