Вкуси България със SlowTours.bg

Земеделци и застрахователи ще плащат за защита от градушки

0

Земеделците и застрахователите ще плащат задължителни такси за защита от градушки. Това става ясно от започналата обществена консултация по концепцията на Закона за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Тя предвижда предвижда преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие, което ще се финансира от

• средства от държавния бюджет;
• задължителни вноски от земеделските стопани;
• задължителни вноски от застрахователните компании;
• дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
• приходи от услуги и дейности и други.

Идеята земеделците да плащат такса за защита от градушки бе лансирана преди 6 г. от министър-председателя Бойко Борисов. Тогава той заяви, че парите за борба с градушки трябва да се осигуряват от самите земеделски производители. „Това е все едно на един магазинер да ходя да му направя покрива, за да не му тече вода в магазина“, мотивира се Борисов.

През 2016 г. бившият аграрен министър Десислава Танева лансира нова система за противоградова защита, която да обхване 91,4% от всички обработваеми земи у нас, или 36 590 185 дка. Останалите 8,6% са площи, върху които не може да бъде извършвана защита от градушки, поради ограничения от различен характер – площи в погранични райони, буферни зони и рискови територии. В момента системата против градушки покрива малко над 10 млн. дка.

Танева също се застъпи за образуване на ново държавно предприятие за борба с градушките, като предложената от нея фермерска такса за защита от градушки бе от 68 до 90 ст. на декар. В момента дейностите на Изпълнителната агенция за борба с градушките се финансират от бюджета с около 3 млн. лв. на година. В документите, публикувани сега в Портала за обществени консултации на Министерския съвет не е посочена конкретна такса, която земеделците ще заплащат. В тях е записано:

„Предвижда се земеделските стопани да заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието за обработваема (орна) земя и трайни насаждения. От обхвата на задължените лица се изключват собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади. Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“ също ще заплащат задължителна вноска за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието“.

На 6 февруари тази година евродепутатът Момчил Неков внесе в Европейската комисия въпроси с искане за писмен отговор: „Вземат ли земеделските производители парично участие с борбата в градушките в държавите членки? Ако да, в каква степен земеделските производители допринасят за предотвратяването на градушките в страните от ЕС? Какъв е наборът от европейски инструменти, които държавите членки могат да използват за борба с градушките?“.

Споделете.

Коментирайте

Close