Предизвикателства в житните посеви през есента

0

При голяма част от житните посеви в страната, особено тези в Южна България и високите полета на Северна България, се наблюдава разширяващо се разпространение на зимно-пролетни видове плевели и ефемери, които поникват основно през есента.

Овча власатка, полска овсига, райграс, полска лисича опашка, ветрушка, житна пиявица, широколистните видове като див мак, синя метличина и други се наблюдават в цяла България. Тези плевели са една от основните заплахи и конкурират зимната пшеница в началото на нейното развитие, което влияе отрицателно и върху гарнираността на посевите.

Ето защо в случаите, когато се знае, че има голям запас от жизнеспособни семена в почвата от посочените видове и се очаква силно заплевеляване на посевите от пшеница, химичната борба трябва да започне още от есента с подходящия продукт.

Важно е да се отбележи, че икономическият праг на вредност варира в отделните случаи, защото зависи от много фактори като биологичните особености на сорта, срока на сеитба, почвените и климатични условия, вида и степента на заплевеляване, гъстотата и фитосанитарното състояние на посева и др.

Упоритите житни плевели като овсига,власатка и райграс се контролират изключително успешно още от есента с новия продукт на “Байер” – “Атлантис Флекс” + “Биопаъур”.

Опитите, проведени през стопанската 2017-2018 година, доказват напълно това. Най-подходящият момент за контрол на тези плевели е преди те да прераснат. Проведените опити показват високата степен на ефикасност на “Атлантис Флекс” срещу трудните за контрол житни плевели и практическите препоръки на специалистите от фирма “Байер”.

Как се справя “АТЛАНТИС ФЛЕКС” срещу едни от най-разпространените плевели?

ОВЧАТА ВЛАСАТКА е един от най-упоритите плевели срещащи се в определени местности на България.Поради структурата на листата си Овчата Власатка трудно се улавя от противожитните хербициди.

Листната ѝ петура е трайно сгъната, иглообразна и диаметърът и достига само до 1 мм. Листните обвивки са гладки и без власинки. Много важно условие за постигане на оптимален ефект е плевелите да се третират в оптимална фаза – преди братене.

Проведеният опит показва отличен контрол на плевела, като третирането е извършено на есен. Поради спецификата на листната петура комбинирането на “Атлантис Флекс” с прилепителя “Биопауър” е задължително за постигане на максимален ефект срещу този упорит плевел

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: “Атлантис Флекс” 25 гр./дка + “Биопауър” 100 мл/дка есенно приложение

След 35 дни ефектът от “Атлантис Флекс” + “Биопауър”, сравнен с алтернативен продукт на пазара, е с 20% по-добър ефект и нетретирана контрола.

Кореновата система на власатката, третирана с “Атлантис Флекс”, е много по-слабо развита, като постепено плевелите отмират, в сравнение с кореновата система на власатката, третирана с алтернативния продукт.

“АТЛАНТИС ФЛЕКС” / КОНТРОЛА

След 92 дни се отчита 80 % контрол върху власатката. Плевелът в контролата е вече силно развит

 

 

РАЙГРАС – житен плевел, често срещан по полетата на България. 15 дни след третирането с “Атлантис Флекс” вече има ясно изразено изжълтяване на основния лист и начало на загиване на плевела.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: “Атлантис Флекс” 25 гр./дка + “Биопауър” 100 мл/дка есенно приложение

15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

92 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ С “АТЛАНТИС ФЛЕКС” / КОНТРОЛА

След 92 дни плевелът е на 100 % унищожен. В контролата райграсът е силно братил.

ОВСИГА – другият изключително труден за борба плевел, поради множеството власинки по листната му петура. В конкретния опит тя е третирана напролет, макар и тук да е препоръчително борбата да се изведе още през есента в доза 25 гр. + 100 мл “Биопауър”, ако плевелът е поникнал.

За да демонстрираме възможностите на “Атлантис Флекс” сме направили третирането напролет в прерастнала фаза на овсигата – между братене и вретенене. 22 дни по-късно виждаме каква е разликата между третираните и нетретирани плевели.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: “Атлантис Флекс” 30 гр./дка + “Биопауър” 100 мл/дка пролетно приложение – ефективност върху овсига.

ОВСИГА В КОНТРОЛИТЕ / ОВСИГА, ТРЕТИРАНА ПРЕДИ 22 ДНИ


Третираната овсига постепенно загива, докато тази в контролата осеменява и продължава своето развитие.

При широколистните плевели, особено поникващите през есента, “Атлантис Флекс” показа отлични резултати срещу  МАК И СИНЯ МЕТЛИЧИНА.

Синята метличина е третирана наесен. Както се вижда, плевелът в контролата е образувал розетка, докато третираната метличина е на 90 % контролирана. Макът е силно затормозен и отмира.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: 30 гр./дка + прилепител “Биопауър” 100 мл/дка.

СЛЕД 14 ДНИ / СЛЕД 28 ДНИ / СЛЕД 41 ДНИ

 

 

 

 

Ефект на “Атлантис Флекс” срещу синя метличина, при използвана доза 25 гр./дка:

35 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

92 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

Освен изключително комплексното действие срещу трудните за контрол плевели, като всеки от продуктите на “Байер”, “Атлантис Флекс” е изключително толерантен за културното растение, благодарение на вградената антидотна технология.

Това позволява продуктът да бъде използван в много широк диапазон от 2-3 лист до вретенене на пшеницата.

Пшеница във 2-3 лист

 

 

 

Пшеница във фаза вретенене

Друго предимство на продукта е че може да бъде смесван с фунгициди, инсектициди и листни торове. Опитите в България показват, че практически “Атлантис Флекс” може да бъде прилаган и с по-нисък работен разтвор (до 10 л/дка), без това да повлияе на ефективността му.

Търсите надежден контрол върху най-упоритите плевели в житни? Сега е моментът за навременната защита на Вашите посеви, която ще ви осигури чисти полета и здрави растения напролет!

“Атлантис Флекс” от “Байер” е хербицид, който се отличава със своята комплексност и способност да контролира трудни за борба житни плевели като овсига, власатка, райграс, а дори и широколистни плевели като мак и синя метличина!

С “АТЛАНТИС ФЛЕКС”, приложен в ранните фази на растеж на житните култури, намалявате риска от заплевеляване и запазвате високия потенциал за добив на културата!

За по-чисти полета наесен и по-високи добиви – изберете “АТЛАНТИС ФЛЕКС” – иновативна хербицидна технология от “БАЙЕР”!

Споделете.

Коментирайте

Close