Вкуси България със SlowTours.bg

Приеха нова наредба за пазарно подпомагане на сектор плодове

0

Нова наредба регламентира прилагането на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете. Тя е за подкрепа на производителите на плодове, които са пострадали от руското ембарго. Подпомагането се извършва чрез прилагане на мярката изтегляне от пазара до 30 юни 2018 г. или до изчерпване на количествата. Мярката се прилага за ябълки, круши, праскови и нектарини, сливи, череши. Наредбата е в сила от 15 септември и е обнародвана в Държавен вестник.
Подпомагане плодове
Подпомагане може да получат индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на производители на плодове. Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове, за което е приложена мярката, достигне 2000 тона, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед, с която прекратява прилагането на мярката. Ако това количество бъде надхвърлено, се прилага принципът на предимство на първия заявител, който е подал заявление за прилагане на мярката.

Мярката се прилага по отношение на плодове, годни за предлагане на пазара, чрез безвъзмездно предоставяне на плодовете на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, домове за стари хора или места за лишаване от свобода или чрез използване на плодовете за храна на животни..

Споделете.

Коментирайте

Close