Реализацията на плодове и зеленчуци се доказва до 31.01

0

Земеделците, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. Срокът за това е от 2 до 31 януари 2018 година, съобщиха от ДФ “Земеделие”. Стопаните трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи във фонда.

Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2018 г. на електронен и на хартиен носител, придружени от заверени копия на описаните документи. Те се внасят в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адрес на управление на фирмата, ако бенефициентът е юридическо лице или едноличен търговец.

В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2017 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.

Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив. Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване

Споделете.

Коментирайте

Close