Вкуси България със SlowTours.bg

Респираторни заболявания по говедата – как да се борим?

0

През зимата, когато температурите са ниски, а животните се отглеждат на закрито в оборите, заболяванията на дихателните пътища при говедата придобиват първостепенно значение за практиката. Те са широко разпространени в комплекси и ферми, работещи в условия на струпване на значителен брой животни.

Под действието на различни фактори на околната среда се нарушава равновесието между макро- и микроорганизмите и безсимптомната инфекция се проявява като клинично заболяване. При понижена локална и обща резистентност на животните, широко разпространените вируси и бактерии в околната среда, съответно в дихателните пътища, преодоляват защитната бариера на лигавицата и довеждат до развитие на патологичен процес.

Според най-новите изследвания, всички заболявания на дихателните пътища се причисляват към един комплекс, означен като респираторен болестен комплекс при говедата („Bovine Respiratory Disease in Cattle“). Респираторния болестен комплекс при говедата (BRDC) е многофакторно и често наблюдавано заболяване при телета и млади говеда. Болестта предизвиква големи загуби поради високата смъртност, разходи за медикаменти и производствени загуби.

Причините за BRDС са многобройни и комплексни, но в повечето случаи факторите като стрес (свързани с транспорта, промени в температурата и т.н.), пренаселеността при отглеждане, лошата вентилация, вирусните и бактериални инфекции, винаги трябва да се вземат под внимание.

Основните причинители на BRDС при говедата са Mannheimia haemolytica и Pasteurella multocida, често с участие на вторични бактериални и вирусни инфекции или микоплазмени инфекции (главно Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar и Ureuplasma diversum). М. haemolytica може да предизвика бронхопневмония, като основен патоген.

КАКВИ СА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ФЕРМЕРИТЕ И СТОПАНИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ РЕСПИРАТОРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Основно това са намалената продуктивност, влошаване на телесното състояние и репродуктивните способности на засегнатите животни. Не са за пренебрегване и разходите за лекуване (манипулации, лекарства).

Тези заболявания са особено опасни при новородените и подрастващите животни, при които смъртността и забавянето на растежа са значителни.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ?

Основните причинители на респираторните заболявания при говедата са М. haemolytica и P. multocida. Те са условно патогенни микроорганизми и се колонизират в респираторния тракт. Нарушението на защитните механизми при животните вследствие на стрес, може да доведе до проблеми в горните дихателни пътища провокирани от тези микроорганизми.

При 75% от животните, страдащи от хронични респираторни заболявания и 66% от животните, страдащи от остри респираторни заболявания, се откриват основно микроорганизми от вида Mycoplasma spp. (най-вече M.bovis). Много често се развива и вторична бактериална инфекция.

Това спомага за допълнителното разпространение на вирусите в белият дроб, което води до развитие на пневмония.

КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ?

Приемането на заразено мляко и контактът със заразени телета се смятат за основните пътища за предаване на инфекцията. Тъй като заболяването често е продължително, тези животни могат да отделят патогенните бактерии в продължение на дълъг период от време.

КАКВИ ЗА СИМПТОМИТЕ?

Главно, симптомите като сънливост, треска и затруднена подвижност са комбинирани с дихателни симптоми (различни степени на затруднено и шумно дишане, учестено дишане, дишане с отворена устата). Най-честите признаци на BRDС са изтечения от носа и очите, кашлица, намален апетит, депресия, увиснали уши и честа смърт.

Острите респираторни заболявания, причинени от М. haemolytica и/или P. multocida се характеризират с тежка бронхопневмония със или без плеврит, а инфекцията с М. bovis се проявява с бронхопневмония с обширни сраствания на белодробната тъкан и абсцеси.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Две са основните области, които заслужават особено внимание за профилактиката на BRDC. Това са управлението и ваксинацията.

Умелото управление може да доведе до значителни положителни промени. Например всички възможни причини за стрес могат да бъдат отстранени или поне ограничени по време на целия период на развитие, ваксинация и т.н.

Най-обикновените мерки могат да доведат до сериозни подобрения, като например да се избегне смесването на животни от различни ферми, подреждане на местата в обора така, че животните да имат пряк достъп до храна и вода, да се ограничи броят на животните до минимум и т.н. Хигиената и мерките за безопасност, допълнени с подходяща вентилация, ще намалят и дори ще премахнат предразполагащите фактори.

Ваксинацията е също често използвана за предпазване от BRDС, но въпреки интензивните изследвания, ваксина, която дава 100% защита все още липсва.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Съществуват голям брой антимикробни средства, които са одобрени за лечение на респираторни заболявания при говедата. Често се налага ветеринарните лекари да изберат конкретно средство за лечение на диагностицирани инфекции. Необходимо е да се прецени как ще бъдат повлияни животните от лечението при всеки конкретен случай, придобитата резистентност, обема и безопасността на приложение, карентните срокове за мляко и месо.

Съвременните методи посочват макролидите (тилмикозин), (окси) тетрациклини, спектиномицин и флорфеникол, като първият избор на антимикробни вещества за лечение на пневмония по говедата. Макролидите, тетрациклините, флорфениколът и флуорохинолоните, също така са активни и срещу Mycoplasma spp., което осигурява по-добра защита и по-добри резултати.

В случаи на недостатъчно добри резултати, антимикробните средства не трябва да бъдат заменяни по-рано от 48 часа след началото на лечението, което позволява химиотерапевтиците да достигнат ефективни концентрации в тъканите.

При своевременно диагностициране на болестта големите икономически и биологични загуби, могат в значителна степен да бъдат намалени. Това се постига чрез използване и прилагане на нови и съвременни лечебни средства на водещите фармацевтични фирми.

БОРБАТА НА “БИОВЕТ” АД С РЕСПИРАТОРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ГОВЕДАТА

Следвайки своята дългогодишна политика за производство на ефективни, качествени и безопасни продукти, “Биовет” АД разработи и внедри в практиката антиинфекциозно средство за терапия на бактериалните заболявания и микоплазмените инфекции на дихателните пътища при говедата – продукта Tilmovet ® 30% инжекционен разтвор.

Tilmovet ® 30% инжекционен разтвор действа срещу грам – положителни и грам –отрицателни микроорганизми и се прилага за лечение и контрол на респираторни бактериални заболявания при едрите преживни животни, предизвикани от Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, инфекциозни процеси, свързани с Haemophilus somnus, Histophilus spp. и др.

Заболявания, свързани с респираторния болестен комплекс при говедата (BRD) асоциирани с Pasteurella multocida и Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. Tilmovet ® 30% инжекционен разтвор се прилага и профилактично (метафилактично) при стресови състояния след транспорт при едри преживни животни (транспортна треска).

Тилмовет® 30% инжекционен разтвор съдържа като активна съставка тилмикозин 300 mg/ml . Тилмикозинът е полусинтетичен макролидов антибиотик получен от тилозин, действащ върху ситеза на бактерииния протеин. Макролидите се използват от десетки години за контрол на широка гама от инфекциозни заболявания и техния ефект при респираторни инфекции, предизвиква все по-голям интерес.

Тилмовет® е регистриран изключително само за използване във ветеринарната медицина и основно за третиране на респираторни заболявания, причинени от Mannheimia haemolitica Mycoplasma spp., Pasteurella multocida и други патогенни микроорганизми, чувствителни към тилмикозин при прасета птици и говеда.

Тилмикозинът достига максимални кръвни нива 1час след еднократно подкожно инжектиране и поддържа терапевтични концентрации в прицелните тъкани в продължение на 3 дни. Концентрира се в белодробните тъкани, прониквайки интрацелуларно в алвеоларните макрофаги.

Тилмовет® 30% инжекционен разтвор притежава и други положителни характеристики, подпомагащи оздравителния процес. Атакувайки причинителя на бронхопневмонията, той действа и срещу неблагоприятните съпътствуващи признаци – високата температура, болката и възпалението, действа като имуномодулатор.

Всички това води до по-бързо и ефективно възстановяване на организма на животните, а от там и спестени пари от продължителното лечение.

Този продукт се прилага само от ветеринарен лекар!

Относно Начин на прилагане и Дозировка

Моля консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар!

Приложения и при други животински видове

Tilmovet ® 30% инжекционен разтвор се прилага само при телета.

За повече информация, моля консултирайте се с търговските представители на “Биовет” АД или на адрес: “Биовет” АД Пещера, ул. “Петър Раков” № 39, Тел.:/0350/65637, 65929. факс:/0350/65636, 65607, e-mail: salesdept@biovet.com

Споделете.

Коментирайте

Close