Вкуси България със SlowTours.bg

Риби в Черно море са пред изчезване заради прекомерен улов

0

Рибата в Черно море е обект на прекомерен улов до такава степен, че някои видове са пред изчерпване. Това се посочва в доклада на българския евродепутат Иво Христов на тема “Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море”, който Комисията по рибно стопанство в ЕП (PECH) прие с 25 гласа “зa”, 0 “против” и 3 “въздържал се”.

Само запасите от цаца са устойчиво експлоатирани

“След десетилетия на увеличаващ се натиск от страна на човека върху морската и речната екосистеми на Черно море и река Дунав, последните данни сочат, че само запасите от цаца се считат за устойчиво експлоатирани и че други рибни запаси са обект на прекомерен улов – до степен, че някои от тях са пред изчерпване”, алармира Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Иво Христов

Иво Христов, евродепутат

“От 60-те години на миналия век Черно море търпи драматични екологични промени. Още в декларацията от срещата на министрите в София от 7 юни 2018 г. беше подчертана необходимостта от сътрудничество по въпросите, свързани с риболова в Черно море, като например устойчивостта на морските ресурси, подобряването на събирането на данни и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов”, допълна в доклада си българският евродепутат.

Друг основен акцент в доклада на Иво Христов е съставът на риболовния флот на Черно море. “Той се състои предимно от дребномащабни риболовни кораби. Към дребномащабните рибари трябва да бъде прилаган индивидуален подход, техният поминък е несигурен, а доходите им са по-ниски в сравнение с други сектори. Това ги прави особено уязвими по отношение на непредвидени събития или кризи.

Рибарските общности да обмислят въвеждането на наименование за произход за продукцията от Черно море

Призовавам компетентните органи в крайбрежните държави членки да включат представители на дребномащабния риболов в изготвянето на политиките и техните обсъждания”, посочва още българският евродепутат. Той прикани местните рибарски общности да обмислят въвеждането на наименование за произход за продукцията от Черно море, като произхождаща от област с регионално или местно значение.

Очаква се докладът на Иво Христов относно предизвикателствата и възможностите за риболовния сектор в Черно море да бъде гласуван в пленарна зала по време на заседанието на Европейския парламент в първата половина на месец юни. За последно подобен документ е бил обект на работа в ресорната парламентарна комисия преди близо 10 години.

Споделете.

Коментирайте

Close