Вкуси България със SlowTours.bg

Българските рибари са предимно възрастни хора, младите нямат интерес

0

Профилът на българските рибари е сходен на този на заетите в областта на селското стопанство – основно възрастни хора. Интересът сред подрастващите не изглежда голям, посочва евродепутатът Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, докладчик по темата “Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море”.

Иво Христов

Иво Христов, евродепутат

Иво Христов определи екологичното състояние на Черно море като “много чувствително”. Според някои изследвания то е едно от най-замърсените морета в Европейския съюз. Черно море е нагледен пример за ефектите от изменението на климата. “С повишението на температурата на морската вода се наблюдава и ново видово разнообразие. По тази причина трябва да бъде отделен по-голям финансов ресурс за научни изследвания от различните заинтересовани страни. Има вероятност тези нови видове да нарушат баланса сред вече съществуващите”, посочи още той.

Като проблем на рибарския сектор на ЕС по Черно море евродепутатът посочи и ниското ниво на обединения и организация. Според Христов е необходимо правителствата на засегнатите държави да насърчават този процес.
“На световно ниво търсенето на морска храна и протеини расте. Сериозна част от рибните запаси е обект на свръхулов. Рибарският сектор в Черно море може да бъде част от отговора на това завишено търсене чрез разработване ферми за риби, миди и водорасли. Те няма да пречат нито на естествените популации, нито на други сектори като туризма, например”, посочи Христов.

Споделете.

Коментирайте

Close