Вкуси България със SlowTours.bg

Само 62 земеделци поискаха кредити за торове и семена

0

Едва 62 земеделци са кандидатствали по схемата за целеви кредит за покупка на минерален тор или семена, съобщи ДФ “Земеделие”. Срокът за прием на заявления и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017 изтече. Стопаните са поискали като кредит общо 2,6 млн. лв. За закупуване на минерални торове са заявени близо 24 360 хектара, а за семена – 16 296 ха. Крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г. Заемът, който могат да ползват фермерите по схемата, е с годишна лихва от 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

Стопаните, които отговарят на изискванията, получават 80 лв./ха за покупка на торове и 40 лв./ха за семена, като таванът на заема е 200 000 лева.

През миналата година интересът на земеделците по схемата също е бил слаб – 66 стопани са кандидатствали за кредити, а лихвата е била 4,5%.

Целевите кредити могат да получат регистрирани като земеделски стопани физически и юридически лица, както и кооперации. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, както и да са застраховали посевите до пълния размер на получените средства по договор. Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция.

 

Споделете.

Коментирайте

Close