Заявленията за директни плащания ще се подават до 29 май

0

Аграрното министерство удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. Днес в Официалния вестник на ЕС бе публикуван европейски регламент,  с който се дава възможност за удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за директни плащания и за извършване на изменения в подадени заявления за кампания 2017 г. Това позволява на МЗХГ да промени наредбата и да удължи сроковете.

Заявления за директни плащания ще се подават до 29 май. Срокът за извършване на промени без санкция в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 14 юни.

Крайната дата за подаване на заявление за кампания 2017 г. ще бъде 23 юни 2017 г. Изменя се срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, за да се избегне ограничаване на достъпа до подпомагане чрез директни плащания за земеделските производители по препоръка от ЕК.

Удължаването на сроковете засяга всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Заради удължаването на сроковете за кампания 2017 се променя и периодът на задържане на животните:

• 80 дни по схемите за обвързана подкрепа за животни започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 г.
• 100 дни по схемите за преходна национална помощ за животни започват от 24 юни и приключват на 1 октомври 2017 г.

В наредбата за прилагане на схемите за директни плащания е предвидено допустими по схемата за преходна национална помощ за говеда и/или биволи да бъдат кандидати, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70 % от референтния брой животни от съответния вид. С влизане в сила на измененията тази проверка ще се прави към 23 юни за кампания 2017.

В кампания`2017 досега са подадени общо 104 224 заявления, което е с 1.8% по-малко от същия период на миналата година. Общо заявена площ по СЕПП е над 3.5 млн. ха, което е 95.3% от общо заявената площ за предходната кампания и е с 8.1% повече от същия период през миналата година.

Споделете.

Коментирайте

Close