Женски биволи на възраст под 27 месеца – без обвързано подпомагане

0

Важна поправка променя условията по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. Завишава се възрастта за женски животни, допустими за подпомагане и занапред те трябва да са над 27 месеца, съобщиха от Асоциацията по биволовъдство – Шумен.

В момента изискването е биволиците да са на възраст над 18 месеца. Промяната за Кампания 2020 е вписана в Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. В момента тече обществено обсъждане на поправките, като то ще приключи в понеделник, 17 февруари.

Засега не се предвижда промяна на останалите условия по схемата за обвързано подпомагане на биволи: стопаните трябва да отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи, в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване да са реализирали най-малко 400 кг мляко или млечни продукти от биволица.

В кампанията за 2020 г. по схемата за обвързана подкрепа за животни фермерите ще получават с 25% по-висока ставка за първите 50 крави/биволи и първите 200 овце/кози, става ясно още от предвидените поправки в Наредба 3.

Споделете.

Коментирайте

Close