Арендни договори – само при над 50% собственост на имота

0

Договори за аренда на земеделска земя вече ще могат да се сключват само от съсобственици, които притежават повече от 50% идеални части от имота. Това гласуваха депутатите от 43-то Народно събрание в деня на разпускането на Парламента. Предложението за поправката е на депутата от ГЕРБ Мария Белова.

Другото условие съсобственик да сключи самостоятелно аренден договор за имота е, ако той е упълномощен от съсобствениците, които заедно с него притежават над половината идеална част от имота. Това ще става с пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

Досега договори за аренда можеха да сключват съсобственици, които притежават например 40%, 10% или дори 1% от земята, и то без знанието и съгласието на останалите съсобственици. Това доведе до много спорове между съсобствениците, тъй като често те не получаваха дължимото обезщетение според притежавания дял, мотивират се вносителите на законопроекта. Така съсобственици, притежаващи повече от половината имот, нямаха възможност да решават как ще използват и управляват земята си.

Вече няма да се изисква предоставяне на скица на арендувания имот при вписването му в съответната Служба по вписвания. Целта е да се намалят разходите на арендаторите, а и те сами ще могат да си разпечатват скици от Кадастъра по електронен път, се посочва в мотивите към законопроекта.

Парламентът гласува на второ четене днес и промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Споразуменията за ползването на пасища, мери и ливади вече ще се сключват по нова процедура. Тя бе поискана от различни браншови организации, за да се уедрят ползваните от животновъдите имоти за паша. В споразуменията за създаване на масиви отново ще бъдат включени трайните насаждения.

Заявленията за участие в споразумения ще се подават до 31 октомври, а самите споразумения ще се одобряват всяка година до 30 декември. Сроковете за тази година се удължават – подаването на заявления ще става до 20 февруари, а споразуменията ще се одобряват до 10 април. Имотите, за които собствениците не желаят да влязат в масиви, както и т. нар. “бели петна” ще се разпределят между ползвателите.

Споделете.

Коментирайте

Close