Да се подготвим със сено за зимата

0

Пашата става оскъдна, животните вече се нуждаят от допълнително подхранване

След горещите летни дни, в по-голямата част от естествените пасища тревата вече подгаря. Независимо от възрастта и от категорията, тревопасните животни се нуждаят от допълнително дохранване, понеже времето предполага по-оскъдна паша. Животновъдите използват накосена трева от разнообразна тревна смес, житни треви или бобови посеви от един вид, без примеси с други култури.

През август настъпва краят на сенокоса. Това е моментът, в който стопаните трябва да определят нужното количество сено за изхранване на тревопасните животни през студените месеци. Всеки животновъд трябва да предвиди, че за изхранване на една крава през зимата, дажбата е от 5 до 15 кг. Определя се според млечната продуктивност и теглото на животното, както и от наличието на сочни и груби фуражи. При овцете количеството варира от 1 до 1,5 кг дневно.

Доброкачественото сено изисква специални грижи

Най-важната съставка в храната за тревопасните през зимата е сеното. Доброкачественото сено изисква специални грижи, трябва да се окоси навреме и да се складира правилно. За да се складира на бали, купи или в сеновали, трябва да е изсушено добре, със съдържание на вода около 15- 16 %. Най-лесно може да се определи правилното изсушаване, като се стисне с ръка и не се натроши.

Пресушените житни и бобови листа се ронят много лесно. Най – ценните хранителни вещества в тях са загубени. Животновъдите съветват манипулациите по сеното да се извършват сутрин, след като се вдигне росата или привечер, след като сеното попие влага.

Сеното може да се съхранява на открито, във формата на малки и големи камари  или в закрити пространства, като плевни и сеновали.

Как да съхраняваме сеното правилно

Нормално е при складирането да се претърпят известни загуби. В откритите пространства загубите са значителни. При по-малките купи се наблюдават по-големи загуби, понеже по-голяма част от сеното е изложено на атмосферни влияния. Най-големи поражения претърпяват конусовидните купи, значително по-малки – цилиндричните и минимални при камарите.

Животновъдите съветват стрехите и билата на камарите и купите да се направят така че, да не позволяват да навлиза валежна вода във вътрешността им. Препоръчват билата и стрехите да се покрият със сламен слой, за да се предотврати неблагоприятното излагане на климатични изменения. За построяване на купи или камари, първоначално се изгражда дъно от слама и вършина. Изкопават се канавки около тях, през които да протичат валежните води на безопасно разстояние.

Споделете.

Коментирайте

Close