Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК с извънредни мерки за секторите плодове, зеленчуци, лозя и вино

0

Европейската комисия прие извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. Те включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост.

В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането за организациите на производители, което обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията, ще се компенсира така, че да не бъде по-ниско от 85 % от миналогодишното равнище.

„Тази година екстремните метеорологични условия — пролетните слани, наводненията, горещините, поставиха лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците на особено изпитание. То идва след нелеката 2020 година, която беше белязана от кризата с COVID-19“, заяви комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски. „Приетите днес крайно необходими мерки за подкрепа ще помогнат на производителите от целия ЕС през тези трудни времена.“

Извънредните мерки за лозаро-винарския сектор включват:

  • Държавите от ЕС може да продължат да изменят по всяко време националните си програми за подпомагане, въпреки че това обикновено може да се прави само два пъти годишно (съответно до 1 март и до 30 юни всяка година).
  • За дейностите за популяризиране и информиране, за преструктурирането и конверсията на лозя, за събирането на реколтата на зелено и за инвестициите възможността за предоставяне на по-голям принос от бюджета на ЕС се удължава до 15 октомври 2022 г.
  • За периода до 15 октомври 2022 г. приносът от бюджета на ЕС за застраховането на реколтата се увеличава от 70 % на 80 %.
  • Подпомагането от ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимоспомагателни фондове е удвоено от 10 %, 8 % и 4 % през първата, втората и третата година от прилагането му съответно на 20 %, 16 % и 8 %.
  • Възможностите за гъвкавост, предоставени за мерките по програмата за лозаро-винарския сектор, ще може да се използват с удължен срок, т.е. до 15 октомври 2022 г.

В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители, което обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията през годината, ще се компенсира така, че да бъде минимум 85 % от миналогодишното равнище дори ако стойността за тази година е по-ниска.

Такова компенсиране ще се предоставя тогава, когато намаляването на продукцията се дължи на природни бедствия, климатични явления, болести по растенията или нашествия от вредители, намира се извън контрола на организацията на производители и в сравнение с предходната година продукцията е намаляла с поне 35 %.

Освен това ако производителите докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за намаляването на продукцията, стойността на продукцията, която се използва за изчисляване на подпомагането, ще бъде същата като миналата година.

Споделете.

Коментирайте

Close