Вкуси България със SlowTours.bg

България е на предпоследно място в ЕС по инвестиции в наука

0

България е на предпоследно място в ЕС по инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, показва класацията на Европейската комисия в България.

По данни на Евростат, у нас тези инвестиции са едва по 20 евро на глава от населението, като след нас е единствено Румъния с 14 евро. На първо място по обем на вложенията в наука е Люксембург (648 евро), а на второ и трето място са Дания (519 евро) и Германия (443 евро).

Следват Финландия, Австрия, Швеция, Нидерландия, Белгия и Франция. От бившите социалистически страни най-много средства в наука и развойна дейност на глава от населението влагат Естония (140 евро), Чехия (128 евро), Словения (119 евро), Хърватия (107 евро) и Словакия (66 евро).

аучноизследователската и развойната дейност се отнася до дейностите, които бизнесът извършва, за да усъвършенства своите продукти и процеси или за да създава нови. В резултат на научноизследователската дейност се раждат иновациите, които са в основата на развитието на конкурентоспособност и подобряването на качеството на живот на хората.

По данни на Националния статистически институт за 2019 г. у нас общите инвестиции за наука и развойна дейност са били общо около 1 милиард лева, като 673 млн. лв. са вложени от предприятията, около четвърт милион – от структури в държавния сектор, 73 млн. лв. от университетите и около 6 милиона – от нетърговски организации. Най-големи са вложенията в Югозападен район (736 млн. лв.), Южен Централен район (92 млн. лв.) и Югоизточен район (48 млн. лв.).

Споделете.

Коментирайте

Close