Какви са предстоящите опасности при житни култури в следващите месеци?

0

В предстоящите месеци от изключително значение е опазването на пшеничните посеви от болести по листната маса и класовете. Основните болести са фузариум по класа, кафява и жълта ръжда, септория и др. Борбата е необходимо да се извежда при наличие на условия за развитие на болестта

Жълта ръжда

Жълта ръжда

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА

Загубите от жълта ръжда при пшеницата могат да достигнат до над 20-30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и до преди това да не я е имало на съответните полета.

кафява ръжда

Кафява ръжда по житни

Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист – 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на ½ от класа – 10-20% степен на нападение; 1-ви сори в/у предпоследния лист и по време на цъфтеж – 30% степен на нападение; 1 –ви сори по флагов  лист.

СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА И  КЛАСА

Септорията по листата и класа е силно вредоносна болест по пшеницата и житните култури. Може да редуцира добива до 50%.

фузариум по класа

Фузариум по класа

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА

Фузариум по класа силно влошава качествата на продукцията. Заразените семена са източник на токсини, токсични за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж.

При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ) – при поява над 70% относителна въздушна влажност във фаза цъфтеж.

Особен риск представляват условия за заразяване с фузариум, когато по време на цъфтеж има регулярни превалявания.

Това влошава както качеството, така и количеството зърно, което може да очакваме като добив. Един от най-добрите продукти срещу фузариум по класа е Солигор.

Солигор

 е надеждният фунгицид срещу фузариум по класа

За борба срещу най-вредоносните болести в пшеница – фузариум, жълта и кафява ръжда, септориоза.

 • Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни акативни съставки – триазоли.
 • Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа), отлично покритие на листната маса при второ третиране.
 • Доза 70-80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница.
 • Съдържанието на протиоконазол в Солигор го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата
 • Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа

 Основни заплахи в борбата с неприятели в житни култури

През май и юни пшеницата е подложена на нападение от множество неприятели. Най-вредоносни са листните въшки, житна дървеница, житна пиявица и бръмбар житар.

Борбата е необходимо да се извежда при достигане на праг на икономическа вредност, като при силно нападение тези неприятели могат да нанесат сериозни поражения върху добивността и качеството на пшеницата.

ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА

житна дървеница

Житна дървеница

За житна дървеница обследванията се правят в различни фази, най-важните от тях са фаза вретенене: праг на икономическа вредност 1-1,5 бр./кв.м. и млечна зрялост като се обследват ларвите – праг на икономическа вредност над 2 бр./кв.м. при 30% ларви 3-та възраст.

Всяка житна дървеница поврежда средно по 45 до 55 зърна, което причинява значителни щети върху добива.

житна пиявица

Житна пиявица

ЖИТНА ПИЯВИЦА

За житна пиявица се прави обследване срещу възрастно във фаза вретенене ПИВ 30-50 бр/кв.м. и фаза изкласяване – цъфтеж на ларви 15-20 % унищожена листна повърхност или 1 бр. на лист.
При зимната пшеница, когато от 12 до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение – с 10 кг на декар.

нападение от листни въшкиЛИСТНИ ВЪШКИ

За листни въшки се прави се обледване на няколко пъти. Във фаза изкласяване и начало на млечна зрялост върху ларви и нимфи – над 30 въшки на клас и над 50 % нападнати растения.

ЖИТАР

Обследването за житар се прави във фаза цъфтеж – наливане на зърното при праг на икономическа вредност 3-5 бр./кв.м. Следващо обследване е във фаза млечна – восъчна зрялост – праг на икономическа вредност  6-8 бр./кв.м. В години на по-масовото им намножаване загубите на добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи – и до 50%.

Децис

 е иновативен широкоспектърен инсектицид за борба срещу най-вредоносните неприятели в пшеница – житна дървеница, житна пиявица, житари и листни въшки

 • Концентрирано активно вещество
 • Нова формулация, даваща максимален ефект
 • По-добро полепване и задържане върху растението
 • По-малко логистични разходи при употреба
 • Ефикасен срещу икономически най-важните неприятели в житни култури
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите
 • Отлична смесимост със фунгициди на “Байер”
 • Доза 6,3 – 7,5 мл/дка

 СОЛИГОР и ДЕЦИС 100 ЕК – ЗАВЪРШЕНА ЗАЩИТА В ЖИТНИ

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Споделете.

Коментирайте

Close