BASF Priaxor

Лозарите най-често търсят субсидии за презасаждане и напояване

0

С проекти за презасаждане на лозя и изграждане на напоителни системи най-често кандидатстват стопаните по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Дейността, по която са одобрени най-голям брой проекти – 75, е презасаждане без промяна на местонахождението.

Голям е интересът и към изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани са и 14 проекта за противоерозионни съоръжения с оторизирана сума от над 5,3 млн. лева, показва анализът на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция за четиригодишния период на действие на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Мярката за преструктуриране за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 253,22 млн. лв. През 2014 г. по нея са били изплатени над 32,16 млн. лв., с които бюджетът е усвоен на 62,85%. За 2015 г. отпуснатите средства са 39 млн. лв. при 77,59% усвоен бюджет, за 2016 г. – близо 42 млн. лв. и 82,09% усвояемост, а за 2017 г. са усвоени 86,70% от средствата или 43,57 млн. лв.

Процентът на реализация за финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени 46,34 млн. лева по 280 заявления по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от програмата. Бюджетът й за тази финансова година е 50,71 млн. лв.

Мярката финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close