Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК удължава до есента коронасубсидиите за винарите и лозарите

0

Подпомагането на винарите и лозарите ще продължи до 15 октомври 2021 г. и ще важи със задна дата от есента на миналата година.

Това реши днес Европейската комисия с мотива, че лозаро-винарският сектор е силно засегнат от кризата Covid-19. Заради наложените ограничения, браншът страда от затварянето на ресторанти и барове в ЕС, от ограниченията и анулирането на тържества, както и от бързите промени в потребителското търсене. Американските мита върху виното от ЕС също допринесоха за трудностите, пред които е изправен пазарът, ограничавайки износа за САЩ, отчитат от ЕК.

След днешното решение на ЕК се удължават следните изключителни мерки:

  • Изтегляне на виното от пазара на ЕС, ограничавайки отрицателното въздействие върху цените и подобрявайки паричния поток на операторите. Държавите членки могат да осигурят авансови плащания за до 100% от разходите, което им позволява да използват пълноценно средствата си от националната програма за подкрепа и да освободят по-бързо натиска на пазара.
  • Приносът на Европейския съюз за всички мерки от националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор може да нарасне с 20 на сто и да достигне 70%. Това ще донесе по-големи финансови облекчения на бенефициерите.
  • Повишена гъвкавост при програмите за пазарна подкрепа като например събиране на реколтата на зелено и възможност държавите членки да адаптират своите програми за подпомагане на виното.

Поради безпрецедентните предизвикателства, причинени от пандемията Covid-19, през май 2020 г. беше приет първият пакет от мерки. През юли те бяха допълнени с още мерки за коронасубсидии към лозаро-винарския сектор.

Споделете.

Коментирайте

Close