Вкуси България със SlowTours.bg

Нови правила при кандидатстване за субсидии за хуманно отношение

0

Промени в кандидатстването за субсидии за хуманно отношение към животните по мярка 14 въведе ДФ „Земеделие“. Те се налагат заради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заявления за подпомагане ще се приемат до 14 май 2021 г. в областните дирекции на фонда по местонахождение на фермата. Стопаните трябва предварително да си запазят час за подаване на документите. Часовете ще се записват по телефон или електронна поща на съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път през настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент.

Стопаните предварително трябва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение. Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката.

За временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, в поле „вид обект“ в системата на БАБХ трябва да бъде посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137. Стопаните на телета и малачета трябва да предоставят и съответните кантарни бележки, за да се определи категорията на всяко животно. Ако нямат бележка, животното ще се счита за теле или малаче от категория над 220 кг. Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище от БАБХ, че е осигурена достатъчно голяма свободна площ в животновъдния обект.

Споделете.

Коментирайте

Close