Вкуси България със SlowTours.bg

Доходите от селско стопанство в Европейския съюз намаляват

0

Доходите от селско стопанство в Европейския съюз са намалели през 2020 г., в сравнение с предходната година. Евростат съобщи днес, че най-рязък е спадът в Германия – с близо 16 на сто.

Общият спад за всички страни членки е 1,5%, като той се дължи на намалението на доходите от земеделие в пет от седемте най-големи земеделски производители: Италия (-4,9 %), Холандия (-5,1%), Франция (-7,6%), Румъния (-13,8%) и Германия. Все пак някои страни от ЕС обаче отбелязват увеличение на този индекс през 2020 г. Най-голям ръст се отчита в Литва (+30,2%), Хърватия (+13,2%), Испания (+13,0%) и Унгария (+11,6%).

Общата стойност на селскостопанската продукция в ЕС през 2020 г. възлиза на 411,8 млрд. евро, от които около половината (52,8%) са от земеделски култури (14% от зеленчуци и градински растения и 11,2% от зърнени култури) и малко под две пети (38,6%) от животни и животински продукти (13,1% от мляко и 9,6% от свине). Останалата част е от селскостопански услуги и съпътстващи неземеделски дейности.

През 2020 г. селскостопанският сектор е допринесъл с около 171,9 млрд. евро за брутния вътрешен продукт на ЕС, което се равнява на 1,3% от общия. Това значи, че на всяко 1 евро, похарчено за разходи за стоки и услуги, използвани в производствения процес, фермите в ЕС са създали добавена стойност от 0,75 евро.

Споделете.

Коментирайте

Close