Вкуси България със SlowTours.bg

Отпускат 2 милиона лева държавна помощ за инвестиции в доилна техника

0

Два милиона лева е държавната помощ за инвестиции в доилна техника. Субсидиите са по схемата “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”, която ще действа до края на 2020 г.

Целта е да се стимулира земеделските стопани да инвестират в подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си, а най-вече – да намалят производствените разходи. Подпомагането е под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева. През 2019 г. са одобрени и договорирани 85 проекта на обща стойност 1,5 млн. лв., които предстои да бъдат изплатени през 2020 г.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Споделете.

Коментирайте

Close