Caryx

По-голямо финансиране на младите фермери обсъждат в ЕП

0

Трябва да се улесни достъпът до земя за млади производители, защото това е сериозно предизвикателство за младите. Земята стана обект на търговски спекулации, а не средство за създаване и поддържане на поминък, заяви евродепутатът Момчил Неков по време на обсъждане на Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.

Момчил Неков се присъедини към препоръките за увеличаване на максималното равнище на финансиране над 2% на младите земеделци.

Момчил Неков

Момчил Неков

„Бих искал да обърна внимание от нуждата на по-специален подход към младите земеделски производители в регионите с ограничение – най-вече планинските региони. Демографското положение в много от тях е трудно. Селското стопанство е една от малкото форми на възможен поминък там. Но в планините има почвено-климатични и инфраструктурни ограничения при производство и на това трябва са се обърне внимание“, коментира евродепутат Неков.

„Смятам, че трябва да предложим по-специална формула за подкрепа за млади земеделски производители точно в планинските региони. Това може да стане чрез въвеждане на коефициент отразяваш сумарния ефект от селскостопанската дейност на младите производители в планинските региони. Да кажем този коефициент ще включва брой животински единици, обработваема площи, брой култури и реколта след това умножавана по 2.

Въз основа на получения коефициент се предоставя по-голяма подкрепа за и без това трудното производство в планините. Чрез въвеждането на подобна формула ще се отрази по-добре реално положителният социален ефект от създаването и поддържането на селскостопанска дейност в съответния планински регион“, допълни Неков.

„България е една от страните, където мярката „Млад фермер“ предизвиква сериозен интерес, но също така лошото ѝ прилагане застрашава поминъка в селските региони у нас. Населението застарява, а сектор „Селско стопанство“ губи своята привлекателност и много малко хора искат да се занимават с това. Причините могат да бъдат много. Зависимост от природните условия, наводнения и суши, които у нас зачестяват.

Поради тази причина трябва да предложим максимално гъвкав подход относно мярката „Млад фермер“ и в ЕС и у нас.“ Това коментира Момчил Неков по време на дискусията със свои колеги социалисти в Европейския парламент.

Докладът за прилагането на мярка „Млад фермер“ се изготвя от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Очаква се да бъде представен в началото на 2018.

Информация относно мярка „Млад Фермер“ в България

Младите земеделски производители ще имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони от август според индикативния график на земеделското министерство. За целта ще бъдат отделени 22.5 млн. евро, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на земеделското министерство. За пръв път по схемата ще се кандидатства изцяло онлайн.

Нови възможности за финансиране

След като фонд „Земеделие“ приема проекти по Програмата за развитие на селските райони за последно в края на миналата година, от август се планира отваряне на нови приеми. Сред първите, които ще имат възможност да получат финансиране, ще бъдат младите фермери. Според графика на агроминистерството в последната седмица на август трябва да започне прием на проекти по схемата „Стартова помощ за млади земеделски производители“, който ще продължи малко повече от 1 месец. След последния прием по схемата има наличен бюджет от 41.5 млн. евро, се вижда от данните на ведомството. Така настоящият прием няма да бъде последен по тази мярка.

Кой може да кандидатства

По схемата за млади земеделски производители могат да кандидатстват фермери, които са на възраст до 40 навършени години към датата на кандидатстване. Те могат да получат помощ от 25 хил. евро за стартиране на земеделски бизнес, като приоритет ще се дава на стопанства, работещи в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично земеделие. За целта в проектонаредбата по мярката, която е на етап обществено обсъждане, са публикувани списъци с 61 вида плодове и зеленчуци и 19 вида животни, които ще получат предимство. По схемата ще се дава предимство и на онези проекти, които създават нови работни места.

Какво още предстои

Според графика на земеделското министерство до края на годината трябва да започне прием на проекти по общо 17 схеми за подпомагане. Сред тях са инвестиции в преработка на земеделски продукти, схеми за подпомагане на горския сектор, инвестиции в иновации, създаване на неземеделски бизнес на територията на селата, прилагане на операции в рамките на стратегии за местни инициативни групи и др.

В края на годината възможност за финансиране ще има и за общините по схемата за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. От началото на август трябва да започне прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за малки производители, както и за консултантски услуги за земеделски и горски стопани.

Програмата за развитие на селските райони е с общ бюджет 2.9 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2020 г., но разглеждането и одобрението на проекти върви с бавни темпове. Към януари тази година са разплатени малко под 100 млн. евро подпомагане, а същевременно през последните месеци нямаше прием на нови проекти, а одобрението на подадените се движеше бавно. Данните към момента показват, че по част от схемите има много висок интерес. Така например по последния прием за инвестиции в земеделски стопанства са подадени проекти за над 1.4 млрд. лв. при отпуснат бюджет от 460 млн. лв. Общините пък са поискали финансиране на инфраструктурни проекти през последния прием през есента на миналата година за 2.1 млрд. лв. при бюджет от близо 670 млн. лв.

Споделете.

Коментирайте

Close