Вкуси България със SlowTours.bg

Субсидиите за памука увеличиха производителите му двойно

1

Интересът на стопаните към отглеждане на памук е нараснал двойно за една година, показват данните на Държавен фонд „Земеделие“. Миналата година по Схемата за специално плащане за култура – памук са кандидатствали 60 души, докато за Кампания 2016 те са вече 115 души.

Докато нямаше субсидиране за културата памук само дузина земеделски производители в България се занимаваха с отглеждането му. В доклад на Европейската комисия за сектора памукопроизводство в рамките на ЕС през 2014 г. бе посочено, че „секторът на памука в България е от изключително малък размер – 400 хектара памук, 10 до 12 производители през 2012 г., и едно съоръжение за пречистване на памук“. Анализаторите допълват, че памук в България се отглежда като екстензивна култура и без напояване, което води до много малки добиви. Авторите на доклада поставят под съмнение значението на тази подкрепа в толкова малък сектор у нас.

Днес фондът преведе близо 4,4 милиона лева на земеделците като компенсаторно плащане за памук. За да получат субсидия за отглеждане на памук, земеделските стопани трябва да спазват минимална гъстота на посевите не по-малко от 8000 бр./декар.

Другото условие е памукът да е произведен на територията на страната, а използваните сортове да са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Кандидатите за подпомагане по схемата предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.

Споделете.

1 коментар

  1. Гриша on

    Броят на памукопроизводителите се увеличава, а производството на памук – не?! Гърция вече понесе санкции за този “парадокс”, на ред е България……

Коментирайте

Close