Вкуси България със SlowTours.bg

Увеличиха с 13 милиона лева субсидиите по мярката за млади фермери

0

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът на субсидиите за млади фермери, съобщиха от земеделското министерство. Така с допълнителния финансов ресурс средствата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР възлизат на над 55,9 млн. лв.

„Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в настоящия програмен период. Такива ще бъдат и в следващият“, коментира зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган. До момента подписаните договори с млади земеделски стопани по подмярката са 853, като сега се създава възможност за сключване на над 260 нови.

Подпомагането, което ще получи всеки един млад фермер е в размер на 25 хил. евро. Финансираните проектни предложения са подадени в рамките на процедурата и са оценени с висок брой точки, съгласно критериите за оценка. В тази група попадат и проектни предложения в обхвата на сектор „Животновъдство“.

Споделете.

Коментирайте

Close