Вкуси България със SlowTours.bg

Субсидират плодове и зеленчуци в планински райони без изискване за реализация

0

Земеделските стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци в планински райони, ще получават за пръв път целенасочена обвързана подкрепа. Субсидиите ще се отпускат при облекчени условия, без да се изисква реализация на продукция.

Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Представените по време на заседанието схеми за обвързана подкрепа са съобразени с целите на политиката в съответните сектори, уточниха от ДФЗ.

И през следващия период, обвързаното с производството подпомагане се насочва към приоритетните в земеделието сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Протеинови култури“. Целта е засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността им.

Производителите на плодове ще получават обвързана подкрепа за трайните насаждания, включени в Регистър на трайните насаждения, за определения период на плододаване и след доказване на реализираната продукция. Производителите на десертно грозде ще бъдат подпомагани за насаждения, включени в определена сортова листа.

В обхвата на обвързаната подкрепа за оранжерийна продукция за първи път са включени и трайните насаждения ягоди и малини. Целта е повишаване на конкурентоспособността на тези култури. За да получат подпомагане по схемата земеделските стопани трябва да са реализирали минимални и средни добиви, определени за всеки вид култура.

При подпомагането, насочено към производителите на зеленчуци, се въвеждат изисквания за използване на стандартни и/или сертифицирани семена. Предлага се условие за напояване на площите, на които се отглеждат заявените за подпомагане зеленчуци.

За производителите на картофи се въвежда и изискване за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните, съгласно Закона за защита на растенията. На заявените площи за подпомагане също следва да се извършва напояване и да са спазени всички агротехнически мероприятия.
През новия програмен период ще продължи и подкрепата за производителите на протеинови култури, включително за производството на фасул.

Споделете.

Коментирайте

Close