Вкуси България със SlowTours.bg

Уволниха цялото ръководство на ДФ „Земеделие“ и „Напоитиелни системи“

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев. На проведеното днес заседание бяха освободени и неговите заместници Евдокия Кръстева и Иван Капитанов.

Новият изпълнителен директор на ДФЗ е Борис Михайлов. Негови заместници ще бъдат Боряна Алексова, Петя Славчева, Георги Динев и Владимир Атанасов. Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Той притежава магистърски степени по икономика и право. Има и завършен курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в областта на приватизацията, приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Михайлов е работил като ревизор в Министерството на финансите, бил е управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото, както и като адвокат по данъчно и наказателно право.

Министърът на земеделието проф. Христо Бозуков извърши промени и в състава на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД. Освободени са Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова. До провеждане на конкурси за членове на органа на управление на дружеството на техните места са назначени Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов.

Назначеният одит е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството. За констатираните проблеми в „Напоителни системи“ ЕАД министър Христо Бозуков бе уведомен след възлагането на одитна проверка, започнала на 25 май 2021 г.

Споделете.

Коментирайте

Close