BASF Priaxor

Вдигат държавната помощ за мобилни хладилни витрини и млекомати

0

С 50 000 лева се увеличава бюджетът на държавната помощ за покупка на мобилни хладилни витрини и млекомати, реши Управителният съвет на ДФ “Земеделие”. Средствата по схемата „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни“ става 150 000 лв. за 2018 г. Чрез помощта животновъдите получават подпомагане за 50% от направените разходи за мобилни хладилни витрини и млекомати.

До момента по схемата са поети финансови ангажименти за 96 767 лева по 9 проекта, от които са изплатени три на обща стойност от 27 650 лева. Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г. Тя дава възможност за възстановяване на част от извършените разходи за закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.
Крави силаж
УС на фонда утвърди и общ финансов ресурс до 35,34 млн. лева за изплащане на първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството и по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързани с производството за 2018 г. По първата схема средствата са 19,24 млн. лева, а за овце и кози – 16,1 млн. лева.

През 2018 г. средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 60% от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close