BASF Priaxor

Вдигат минималния размер на земеделските стопанства през 2020 г.

0

Минималният размер на земеделските стопанства у нас ще бъде завишен при следващото им преброяване през 2020 г. Това става ясно от проектозакона за преброяването, което се провежда у нас на всеки десет години.

Според първоначалния вариант, преброяването обхваща всички земеделски стопанства, в които се отглежда най-малко 1 говедо, 1 бивол, 1 еднокопитно, 1 прасе, 1 овца, 1 коза, 10 кокошки носачки, 10 пилета за угояване, 3 пчелни семейства, 2 зайкини, специални видове животни или птици – 100 пъдпъдъка, 10 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии, буби и други. Стопанството трябва да отговаря поне на един от критериите.

Отпадна вариантът с по-нисък праг за размер на земеделските стопанства

Този вариант обаче е отпаднал и законопроектът предвижда преброяване на земеделски стопанства, в които се отглеждат най-малко пет прасета, две говеда, два бивола, 2 еднокопитни работни животни, 5 овце майки, 2 кози майки, 50 кокошки носачки, 100 пилета за угояване, 10 пчелни семейства, 10 зайкини.

Завишават се и минимално изискваните бройки за отглеждани специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии, буби и други.

На практика вдигането на праговете означава, че ако един стопанин отглежда например четири прасета за угояване, стопанството му няма да бъде включено в преброяването, тъй като минималното изискване е за пет свине.

Хората по селата масово гледат малко животни и според браншовици ще е пропуск, ако държавата пропусне да ги преброи и регистрира. При епидемии и зоонози няма да се знае къде какви животни се отглеждат и какъв е здравният им статус. Вдигането на праговете ще рефлектира и върху формирането на политики за насърчаване на дребните стопани, смятат земеделци.

Проектозаконът предвижда за преброяване и земеделски стопанства, които отговарят най-малко на един от следните критерии:

 • 0.5 хектара използвана земеделска площ;
 • 0.3 хектара обработваема земя;
 • 0.1 хектара картофи;
 • 0.1 хектара пресни зеленчуци и ягоди;
 • 0.5 хектара постоянно затревени площи;
 • 0.1 хектара трайни насаждения (чиста култура);
 • 0.3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя;
 • 0.1 хектара лозя;
 • 0.1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници);
 • 0.2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;
 • 100 кв. метра оранжерии;
 • 100 кв. метра култивирани гъби.

Анкетьори ще въвеждат данните чрез мобилно приложение или чрез таблет

При преброяването през 2020 г. ще се събират данни с обща информация за стопанството, лични данни за стопанина и управителя на земеделското стопанство, информация за ползваната земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности в стопанството, за обори и сгради за управление на оборския тор, както и дали стопанството ползва подпомагане по мерките на Програмата за развитие на селските райони.

От 1 до 18 септември преброяването се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб базирано приложение и попълване на електронен въпросник за земеделското стопанство. От 19 септември до 18 декември 2020 г. преброяването ще става с анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартия или чрез онлайн въвеждане с помощта на таблет или друго смарт устройство.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close