Вкуси България със SlowTours.bg

Започва предварителен прием по държавна помощ за картофи

0

Предварителен прием на заявления за кандидатстване по държавната помощ за картофи започва от 1 април, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Финансовият ресурс по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) е в размер на 600 000 лева.

Предвид технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и браншовата организация на картофопроизводителите, срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май тази година.

По схемата за картофите до края на 2014 г. се подпомагаше борбата с почвените неприятели по картофите, като тя се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя.

За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на Схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои нейното одобрение от Европейската комисия.

Споделете.

Коментирайте

Close