Земеделците могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”

0

Земеделските стопани ще могат да проверяват от днес, 2 декември, дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019.

Проектът е одобрен със заповед на аграрния министър Десислава Танева и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ – РА.

При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения автоматично до 13 декември 2019 г. включително от Система за електронни услуги (СЕУ) – ДФЗ. За подпомагане с регистрация в СЕУ стопаните ще могат да генерират възражения от личните си профили в системата, а останалите – от публичната част на системата. Възраженията ще се приемат и в Областните дирекции „Земеделие”.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, кандидатите могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. На базата тази актуализирана информация ДФЗ – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

Споделете.

Коментирайте

Close