Вкуси България със SlowTours.bg

850 000 европейци работят сезонно в земеделието на чужди държави

0

Всяка година до 850 000 граждани на ЕС се занимават със сезонна работа в земеделието на чужди държави. И макар мобилните сезонни работници да имат същите права на справедливи условия на труд, когато работят в друга държава от ЕС, те са по-уязвими към несигурни условия на труд и живот, измами и злоупотреби.

Пандемията Covid19 влоши сезонните условия на работниците и ги изложи на повишен риск за здравето, съобщават от AgPress. За да се справи с тези предизвикателства и да гарантира справедливите условия на труд на сезонните работници, Европейският орган по труда изпълнява План за действие заедно с Европейската комисия, държавите членки на ЕС и социалните партньори. Комуникационната кампания „Права за всички сезони“ има за цел да повиши осведомеността на мобилните сезонни работници и техните работодатели за техните права, задължения и налични консултантски услуги.

“Сезонните работници са ключови за важните сектори на нашата икономика и тяхната дейност е особено уязвима от въздействието на пандемията Covid19. Щастливи сме да започнем да изпълняваме нашата мисия, като ги подкрепяме. Държавите членки на ЕС и социалните партньори знаят, че могат да разчитат на ELA да повиши осведомеността относно правата и задълженията и да подпомогне прилагането на законодателството на ЕС и националното законодателство. Честната работа не е сезонна”, коментира Космин Боянгиу, изпълнителен директор на Европейския орган по труда.

В началото на сезона, българската Инспекция по труда публикува съвети как сезонните работници да се предпазят от измами при наемане на работа. Сигнал за възможна измама е, ако от наемания работник се иск заплащане за уреждане на трудовия ангажимент, или пък ако при уговаряне на заминаването и наемането работодателят отказва лична среща с работника или тя се провежда извън офиса. Сезонните работници не бива да подписват документи на неразбираем за тях език, не бива да доускат и задържане на личните си документи.

Споделете.

Коментирайте

Close